Krig i Ukraina – Strømprisen GJENNOM taket!

Mar 9, 2022

Krig i Ukraina – sjokkpriser på strøm

Krigen i Ukraina sender strømprisene til himmels. Strømkunder i Sør-Norge ser nå priser på nærmer 10 kr per kWh når avgifter og nettleie inkluderes. – For en vanlig enebolig innebærer dette en ekstraskatt på mange ti-tusener kroner, sier Jarle Lysberg, Strømsparesjef og styreleder i EMS-Holding AS. – Selv med de forslåtte tiltakene fra regjeringen snakker vi om en tredobling av regningen. Rekordprisene fra i høst blekner mot det vi nå står ovenfor, fortsetter han.

Olje- og gassembargo sender prisene til himmels

Sanksjonsregimet ovenfor Russland strammes stadig til. USA innfører importforbud mot russisk olje og gass, og Russland truer med å stenge gasseksporten til Europa. – Dette vil medføre en ekstrem energimangel i Europa, og det betyr at det fremdeles er betydelig risiko for at energiprisene går ytterligere til himmels, sier Jarle Lysberg.

Katastrofe for forbrukerne – bra for Norge?

Norge regner med å tjene astronomiske 1750 milliarder kroner på de høye oljeprisene. – Norge ser ut til å tjene 600% mer på olje- og gasseksporten i år en budsjettert, kommenterer Jarle Lysberg. – Staten drukner i penger, husholdningene står ovenfor ekstraregninger på 60.000+ med skyhøye strømpriser og tidenes høyeste priser på bensin og diesel. Vi snakker om en enorm ekstraskatt på husholdningene, dersom ikke regjeringen tar grep og kompenserer for disse astronomiske prisene.

Hva kan forbrukerne gjøre?

Det viktigste du som forbruker kan gjøre, er å redusere forbruket, samt å flytte forbruket til tider på døgnet hvor prisene er lavere. Det finnes en rekke apper som kan fortelle deg om forbruket ditt, men felles for disse er at du selv må slå av og på varmekabler, varmtvann og billader. Dette er ikke alltid like praktisk for alle, siden man er på jobb, studerer eller er andre steder og ikke har mulighet til å dra hjem for å slå av forbrukspunkter. – Rent praktisk så er den beste løsningen å installere et system som styrer dette automatisk, sier Jarle Lysberg. – Et godt system fjerner unødvendig forbruk, slår av forbruk når prisene blir for høye og flytter forbruk til tider på døgnet når prisene er lavere. For en vanlig forbruker kan man regne med å spare rundt 30% på strømregningen. Med dagens avsindige strømpriser vil et slikt system betale seg innen kort tid.