Magasinene tømmes – men Norge eksporterer som aldri før!

Apr 4, 2022

Fyllingsgraden i Sør-Norge på rekordlave nivåer

Sist uke ble det rapportert at kunder i Sør-Norge betalte 1000% mer for strømmen enn svenskene. – Årsaken var at det blåste mye i Sverige som presset prisene ned, samtidig som overføringskapasiteten til Norge var begrenset, sier Strømsparer Jarle Lysberg. – Nå viser nye tall at mens eksporten når nye høyder, er fyllingsgraden i Sør-Norge på rekordlave nivåer, fortsetter han. I Sørøst-Norge nærmer den seg minimumsnivået på 11,2% – i uke 12 falt fyllingsgraden til stusselige 13,4%, ned nesten 20% fra foregående uke (15,9%).

Skyhøy eksport tross tomme magasiner

Til tross for den rekordlave nivåer i magasinene ble utenlandskablene hovedsakelig brukt til eksport – 75% av kapasiteten gikk til eksport sist uke, ifølge tall fra Statnett. Jarle Lysberg kommenterer: – Dette betyr at selv når vannmagasinene nærmer seg bunnen, fortsetter eksportfesten for produsentene. Mens nestleder i FrP vil holde igjen eksporten slik situasjonen er nå, sier olje- og energiminister Terje Aasland til Nettavisen at «Eksporten påvirkes ikke av magasinsituasjonen». – Dette betyr at Norge, ifølge energiministeren, skal fortsette eksporten selv om magasinene tømmes helt, sier Jarle Lysberg. – Han henviser til at kraftutvekslingen har tjent oss godt, men glemmer at det har skjedd noen fundamentale skift i de europeiske kraftmarkedene, som at Tyskland f.eks. holder på å stenge ned atomkraftverkene som står for nesten ¼ av tysk strømproduksjon.

Pengene renner inn for stat og kommune – forbrukere og industrien blør

Historisk har vi hatt lave strømpriser i Norge, og norsk industri bygger for en stor del på den fordelen det har vært å ha lave strømpriser. Nå opplever de samme aktørene at strømprisene er mangedoblet, og mens husholdningene får en liten kompensasjon (som ikke er på langt nær så stor som politikerne hevder), finnes det ingen ordninger for næringslivet – selvsagt med unntak for landbruket, vi har da Senterpartiet i regjering. De første virksomheten har allerede bukket under for strømprisene, og det er bare et spørsmål om tid før det blir en konkursbølge. Bedriftene har to valg: Enten å velte kostnadene ved de astronomiske strømprisene over på kundene, eller gå konkurs dersom markedet ikke tillater høyere priser. I mellomtiden fosser pengene inn i statskassen og på kommunenes konti, avslutter Jarle Lysberg.