Ny nettleie fra 1. juli – fremdeles rådyrt for elbil-eiere!

Jun 27, 2022

Fremdeles timesmaksimum som bestemmer fastleddet

Som kjent ble innføringen av ny nettleie utsatt fra 1. januar, blant annet fordi de nye tariffene slo svært uheldig ut for brukere av el-bil. – De reviderte tariffene som kommer 1. juli er justert noe for å unngå de mest ekstreme utslagene (25.600 ekstra i årlig fastledd alene for elbil-eiere med moderne ladere), men fremdeles er det timen med høyest forbruk som brukes for å straffe brukerne, uavhengig av om dette skjer på dagtid eller nattestid, kommenterer strømsparer Jarle Lysberg.

Straffeavgift for billadere redusert til «bare» 13.500 årlig

De nye tariffene er som sagt noe mer «snille» med eiere av elbiler. Har du skaffet deg den største easee-laderen, og lader med maks effekt en time i måneden, vil du få et straffegebyr på kr. 13.500 per år. – Det er selvsagt mindre enn de forrige tariffene, men utgjør fremdeles nesten 8,50 per mil ved 16.000 km årlig kjøring, fortsetter Jarle Lysberg. – Kjører du mindre, blir kostnadene per mil høyere – ved 8000 km per år utgjør straffeavgiften 17 kr. per mil. I tillegg kommer selvsagt selve strømregningen. Ved 2 kWh / mil, vil kostnadene bli rundt 12,50 kr. per mil med en strømpris på 1,50 per kWh. De nye effekttariffene har nemlig også et energiledd 0,431 per kWh på dagtid og NOK 0,3685 på nattestid og i helgene – selvsagt uten MVA. Den kommer som alltid i tillegg. Eksempelet tar utgangspunkt i et moderne hus med maks 5 kW forbruk før billader installeres, i nettområdet til Elvia. Andre nettselskaper har andre tariffer. Bor du f.eks. i området til Føre, er straffeleddet kr. 17.352, eller nesten 30% høyere enn for Elvias kunder, for de som installerer en stor billader. Til gjengjeld er energileddet lavere enn for Elvia, slik at for dem som bruker mye strøm, kan forskjellen i totalregning bli mindre.

Tregere ladning – lavere straffeavgift

Som tidligere lønner det seg å installere ladere med lavere maks-effekt dersom du vil redusere straffeavgiften. Kan du nøye deg med 11 kW som maks ladeeffekt, reduseres straffeleddet for eksempelboligen til kr. 4500 årlig, eller ca. Kr. 2,80 per mil. Klarer du deg med en 7 kW lader, vil eksempelboligen vår «kun» få en straffeavgift på 3000 kr. årlig, eller kr. 1,90 per mil. – Tregere ladning gir altså lavere straffeavgift, sier Jarle Lysberg. – Problemet er at nye elbiler kommer med større batterier for å kunne være et reelt alternativ til bensin- og dieselbiler. De eneste bilene som kan skryte på seg rekkevidde i samme størrelsesorden som en bensin- eller dieselbil har batterier som er minst 100 kWh. Å fullade slike biler vil ta 15-16 timer med en treg lader, mot 5-6 timer med de raskeste laderne. Dvs. at kommer du hjem fra jobb litt sent på ettermiddagen, kan du ikke regne med at batteriet er fulladet neste morgen når du skal av gårde på jobb. Og husk – det holder at dette skjer en gang per måned for at du skal få maks straffeavgift.

Nettselskapene nekter å innføre den opplagte løsningen

Hensikten med de nye tariffene er å spre forbruket utover døgnet og fjerne toppene i effektbruken. Det er mange gode grunner til dette, og det gjenspeiles i at energileddet er lavere på natt og helg, når det er mindre «kø» i strømnettet. – Det opplagte hadde vært å utforme straffeavgiften for elbiler tilsvarende. Fastleddet burde kun forholde seg til den timen med høyest forbruk på dagtid i ukene, og ikke tatt med effektbruken på kveld og helg, tilføyer Jarle Lysberg. Da ville man gitt husholdningene det sterkeste incentivet til å samle det eneste forbruket man trygt kan flytte til nattestid – ladning av bil fra installert billader.

– Som kjent har brannvesen og forsikringsselskap på det sterkeste frarådet å bruke vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel nå man sover, avslutter Jarle Lysberg.