Statkraft – har aldri tjent mer!

Jun 16, 2022

Skyhøye kraftpriser – Statkraft med 18 milliarder i overskudd første kvartal

Ikke overaskende gir de skyhøye kraftprisene rekordinntekter for kraftprodusentene. Den største av dem alle, Statkraft, hadde et overskudd på 18 milliarder de første tre månedene i år. – Det er det samme som 200.000.000 HVER DAG, eller over 8 millioner i timen i overskudd. Slike fantasitall skyldes selvsagt rekordprisene for elektrisk kraft, sier strømsparer Jarle Lysberg. – Disse steg med 175% fra Q1 2021 til Q1 2022.

Brutto inntekter Q1 opp fra 18,1 Milliarder til 41,8(!) Milliarder!

Både inntekter og overskudd fra driften har aldri vært høyere enn i Q1 2022. – Selskapet har beregnet en skatteregning for Q1 på rundt 7 milliarder, men det har selvsagt akademisk betydning for forbrukeren all den tid selskapet er 100% statseid. Om overskuddet fra driften tas ut som utbytte eller skatt på overskudd havner pengene i statskassen, fortsetter Jarle Lysberg.

Rekordresultatene er det samme som en ekstraskatt for nordmenn!

– Økningen i brutto inntekter er som en ekstraskatt for norske strømkunder, kommenterer Jarle Lysberg. – Fordeler vi økningen på de anslagsvis 2,5 millioner husholdninger i Norge, tilsvarer rekordresultatene en ekstra skatt på 10.000 per husholdning – fra Statkraft alene! Rekordresultatene for de andre kraftprodusentene kommer i tillegg til dette. For husholdningene dempes dette noe av «subsidien» fra Staten – men for næringsliv og hytteeiere er det ingen nåde.

Tross rekordresultat – Statkraftproduksjonen ned 10% siden i 2021!

Det mest oppsiktsvekkende er at rekordresultatene kommer etter en periode hvor Statkraft hadde LAVERE produksjon. I forhold til samme periode i fjor har produksjonen gått ned med 2,1 TWh i første kvartal, eller rundt 10%. – Det er ganske enestående å ha slike rekordtall med MINDRE produksjon, avslutter Jarle Lysberg