Strømsparing

Stadig trangere familieøkonomi

I en tid hvor strømregningene bare vokser og vokser, er det mange som opplever at familieøkonomien blir stadig strammere. For en vanlig enebolig kan strømregningen fort nærme seg 30.000 årlig, og det er før effekttariffene kommer neste år. Det betyr at mer enn en hel månedsinntekt for en vanlig familie kun går til å betale for bl.a. varme og varmtvann.

Hvordan kan en vanlig familie sitte igjen med en større del av inntekten sin, nå som regningene bare blir større og større?

Bruk mindre strøm!

Svaret er både enkelt og vanskelig: Du må bruke mindre strøm. Ja, du skal også sørge for å kjøpe strømmen billigst mulig, men med den konkurransen som er i markedet, forskjellene i pris mellom tilbyderne blitt stadig mindre. Om du er heldig, kan du spare 5 øre per kWh, som vil utgjøre under 1/20 av den samlede strømregningen. Skal det monne på strømregningen, må du som forbruker bruke mindre strøm. Enkelt, men vanskelig.

Tradisjonell strømsparing

Tradisjonelt har strømsparing fokusert på å redusere behovet for oppvarming, ved å etterisolere huset og bytte gamle vinduer. Av Norges ca. 2,6 millioner boliger, er 2,3 millioner mer enn 10 år gamle, og 2 millioner er over 20 år gamle.

 

 

Det betyr at gjennomsnittsboligen i Norge typisk er over 30 år gammel, og bygget i en tid med helt andre krav til isolasjon og oppvarming. Bor du i en enebolig, tomannsbolig eller rekkehus, er derfor etterisolering et godt tiltak for å spare strøm.

Sammenligner man en enebolig fra 1987 med en fra 2010, vil førstnevnte normalt ha et oppvarmingsbehov som er 75% høyere enn for den nyere boligen.

 

 

 

 

 

 

For vanlige forbrukere har Enova, som er statens verktøy for å bistå til omlegging av energibruk, en rekke støtterordninger. Blant disse er tilskudd til

 

Du kan også få støtte til energirådgiving, hvor en ekspert går gjennom boligen din og vurderer mulige tiltak og om du kvalifiserer til støtteordningene fra Enova. Ordningen finner du her.

 

For en fullstendig liste over alle energi- og
klimatiltak finner du på Enova sin side.

Ellers er noen av tipsene for lavere strømregning

  • Skru ned temperaturen
  • Bruk tetningslister rundt dører og vinduer
  • Bruk mindre varmtvann når du dusjer

Finnes det andre tiltak som virker?

I tillegg til de tradisjonelle tiltakene for strømsparing har kundene de siste årene også fått muligheten til å installere løsninger for kontroll og styring av strømbruken. Begrepet «smart-hus» brukes ofte om disse, selv om de bare utgjør en del av det som normalt omfattes av «smart-hus» begrepet. Styring av lys, alarm for innbrudd og lekkasje, overvåkningsløsninger med kamera, fjernstyring av låser osv. er andre komponenter som inngår i «smart-hus» begrepet.

Strømspareløsninger finnes det flere av – alt fra appstyring av enkeltpunkter til avanserte løsninger som overvåker ditt energiforbruk og kan styre dette utfra dine preferanser, strømprisene samt effektbruk (spesielt viktig etter 1 Juli).

Målet med løsningene, uansett hvilken du velger, er at investeringen skal være «lønnsom», dvs. du skal sitte igjen med mer penger etterpå enn du gjorde før du investerte i strømspareløsningen.

 Strømspareløsningene bør også være så enkel som mulig å bruke – blir det for komplisert eller tungvint, havner den i skuffen og besparelsen uteblir. Du KAN i prinsippet følge med på det løpende forbruket og selv løpe rundt og skru av og på ovner, varmekabler og varmtvann, men for de fleste er det en lite attraktiv løsning.

Et godt strømsparesystem hjelper deg med tre ting:

Gir deg oversikt over forbruket

Det er strømkunder som glemmer at de har oppvarmet oppkjørsel for å smelte snø og is om vinteren og lar denne stå på hele året.. En god løsning hjelper deg å fjerne unødvendig forbruk.

Flytter forbruket til rimeligere tider på døgnet

Strømpriser (og snart effekt) har dynamisk prising i løpet av døgnet. Typisk er prisene på topp mellom 7 og 9 om morgenen, og igjen når alle kommer hjem fra jobb og skal lage middag. Kan du flytte forbruket, kan du spare penger.

Forbruksreduksjon

Du trenger ikke ha huset like varmt mens du er på jobb, eller å ha varmtvannsberederen på full effekt når ingen er hjemme. Kanskje kan du ha nattsenking (1 grad kaldere = 5% lavere forbruk)? Skal du skru ned varme og varmtvann når du drar på ferie eller helgetur?

«What’s in it for me?»

Bor du i en eldre enebolig, som ikke er oppgradert, snakker vi om adskillige tusen kroner årlig i besparelser, i tillegg til økt komfort. Har du en helt ny bolig fra 2021, med vannbåren varme og varmepumpe mot fjell, er besparelsespotensialet betydelig mindre. Men for begge gjelder at du både kan spare penger på redusert strømforbruk, flytting av forbruket til rimeligere tider på døgnet og ikke minst unngå «straffe»-prising av effektbruk som kommer om bare noen få måneder.

Ta kontakt med oss idag for å se hva DU kan spare på ulike tiltak.

Bestill gratis gjennomgang

15 + 2 =